Εορτολόγιο Αυγούστου 2021. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Εορτολόγιο Αυγούστου 2021. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Όλες οι εορτές καθημερινά για τον μήνα Αύγουστο 2021

 

Ο Αύγουστος είναι ο όγδοος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό Ημερολόγιο και έχει 31 ημέρες

  

Εορτολόγιο Αυγούστου 2021

1 Κυριακή Ελέσα, Ελέσσα,

Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα

Μάρκελος

Σολομονή

Κασσάνδρα

Πρόοδος του Τιμίου

και Ζωοποιού Σταυρού,

Οσιομάρτυρος Ελέσης

εν Κυθήροις,

Αγίων Εννέα Μαρτύρων

εν Πέργη,

Αγίων Επτά Μακκαβαίων

και μητρός Σολομονής,

Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα

η Τραπεζούντια

2 Δευτέρα Ιουστινιανός Οσίου Ιουστινιανού

Β’ του βασιλέως

3 Τρίτη Ολύμπιος Σαλώμη, Σαλώμα Αγίου Ολυμπίου

μάρτυρος του επάρχου,

Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου

4 Τετάρτη Μαξιμιλιανός Ξακουστός,

Εξακουστοδιανός, Εξακουστωδιανός,

Εξακουστός, Ξακουστή

Αγίων Επτά Παίδων

εν Εφέσω

5 Πέμπτη Νόννα, Νόνα Αγίας Νόννας

μητρός Γρηγορίου Θεολόγου

6 Παρασκευή Σωτήριος, Σωτήρης,

Σώτος, Σώτης, Σωτηρία,

Σωτήρω, Σωτία

Ευμορφία, Μορφούλα

Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
7 Σάββατο Αστέριος, Αστέρης,

Αστρινός, Αστερινός,

Αστρινή, Αστέρω, Αστερία,

Αστρούλα, Αστερινή

Νικάνωρ, Νικάνορας

Οσιομάρτυρος Αστερίου

θαυματουργού,

Οσίου Νικάνορος

θαυματουργού εν Ζάβορδα

8 Κυριακή Μύρων, Μύρα, Μίρκα

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης,

Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος,

Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια,

Φυλλιώ, Φυλλίτσα,

Τριανταφυλλένια, Ρόζα

Αγίου Μύρωνος

επισκόπου Κρήτης,

Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου

από Ζαγοράς

9 Δευτέρα Αποστόλου Ματθίου,
Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου
Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου
Λεοντίου Μαρκιανού
Πέτρου Φωτίου Μαρίας
και Μάρθας και Αντωνίου
του Αλεξανδρέως
10 Τρίτη Ήρων, Ηρωνία, Ηρώ

Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Λαυρεντία,

Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα

Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα

Αγίου Ήρωνος,

Αγίων Λαυρεντίου και

Ιππολύτου των μαρτύρων

11 Τετάρτη Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος Μάρτυρος Εύπλου

του διακόνου

12 Πέμπτη Μαρτύρων Φωτίου

και Ανικήτου

13 Παρασκευή Απόδοσις της εορτής

της Μεταμορφώσεως,

Μάρτυρος Κορωνάτου

14 Σάββατο Προεόρτια της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου,

Μιχαίου του προφήτου

15 Κυριακή Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος,

Παναγής, Πανάγος, Γιώτης,

Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα,

Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα,

Παναγούλα, Νάγια Δέσποινα,

Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα,

Μαργετίνα, Μάρω, Μαριώ,

Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ,

Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα,

Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη,

Μιρέλλα, Μυρέλλα, Μάνια,

Μάρα, Μαράκι, Μάριος

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω,

Κρουστάλω, Κρυσταλία,

Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Κοίμησις της Θεοτόκου
16 Δευτέρα Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές,

Μίκης, Γερασιμούλα

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα,

Σεραφίνα, Σεραφειμή,

Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Σαράντης, Σαράντος, Σαραντούλα

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης,

Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος,

Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης,

Σταμελάς, Σταματία, Μάτα,

Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα,

Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα,

Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα

Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος,

Οσίου Γερασίμου

Νέου ασκητού,

Αγίου Διομήδου μάρτυρος,

Εύρεση Τιμίων Λειψάνων

Αγίων

Σεραφείμ και Σαράντη,

Άγιος Απόστολος ο Νέος

(Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου),

Αγίου Σταματίου από Βόλο

17 Τρίτη Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρα, Μίρκα

Στράτος, Στράτων, Στράτης,

Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Αγίου Λεύκιου,

Αγίου Μύρωνος μάρτυρος,

Αγίου Στράτωνος

18 Τετάρτη Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία,

Αρσίνα, Αρσινόη Λαύρος,

Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα

Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα,

Φλωρή, Φλωρίτσα

Οσίου Αρσενίου του νέου

ασκήσαντος εν Πάρω,

Μαρτύρων Φλώρου

και Λαύρου

19 Πέμπτη Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου

του Στρατηλάτου,

Οσίου Θεοφάνους

πολιούχου Ναούσης

του θαυματουργού,

Μαρτύρων Τιμοθέου

Αγαπίου Θέκλης

Ευτυχιανού Στρατηγίου

και Μύρωνος

20 Παρασκευή Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα,

Ελεοδώρα, Έλντα

Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα

Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης,

Σαμουέλος, Σαμουηλία,

Σαμουήλα, Σαμουέλα

Ορέστης, Ορεστιάς,

Ορεστία, Ορεστιάδα

Οσίων τριάντα επτά

μαρτύρων

εν Βιζύη,

Οσίου Θεοχάρους

Νεαπολίτου,

Προφήτου Σαμουήλ,

Άγίων Ρηγίνου και

Ορέστη των εν Κύπρω

21 Σάββατο Αποστόλου Θαδδαίου,

Μαρτύρων Βάσσης και

των τέκνων αυτής,

Αλεξάνδρου του εν Ικονίω

22 Κυριακή Αγαθόνικος Θεοπρέπιος,

Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

Μαρτύρων Αγαθονίκου

και Θεοπρεπίου

23 Δευτέρα Απόδοσις της εορτής

της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου Παναγίας

Προυσσιώτισσας,

Ιερομαρτύρων

Ειρηναίου επισκόπου

Σιρμίου και Ειρηναίου

επισκόπου Λυώνος,

Σύναξη της Παναγίας

της Μαλαματένιας

στην Τήνο

24 Τρίτη Αιτωλία

Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία,

Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη

Κοσμά του Αιτωλού,

Αγίου Ευτυχούς

Ιερομάρτυρος

25 Τετάρτη Βαρθολομαίος

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη

Βαρθολομαίου Αποστόλου,

Τίτου Αποστόλου

26 Πέμπτη Αδριανός, Αδριανή, Αδριάνα,

Αντριάνα, Ανδριάννα,

Ανδριαννή, Ανδριάνα

Ναταλία, Ναταλίνα,

Ναταλή, Νάταλι

Αγίων Αδριανού

και Ναταλίας

27 Παρασκευή Αρκάδιος, Αρκάδης,

Αρκαδία, Αρκάδα

Λιβέριος, Λυμπέρης,

Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης

Όσιος, Οσία

Φανούριος, Φανούρης, Φάνης,

Νούρης, Φανουρία, Φανή

Αγίου Αρκαδίου βασιλέως,

Αγίου Λιβερίου πάπα

Ρώμης ομολογητού,

Αγίου Οσίου Ποιμένος

επισκόπου Κορδούης,

Αγίου Φανουρίου

Μεγαλομάρτυρος

28 Σάββατο Δάμων, Δάμωνας Μάρτυρος Δάμωνος

πρεσβυτέρου

29 Κυριακή Αποτομή κεφαλής

του Τιμίου Προδρόμου

30 Δευτέρα Αλέξανδρος, Αλέξαντρος, Αλέκος,

Αλέξης, Άλεξ, Αλεξάνδρα, Αλεξία,

Αλέξα, Αλεξάντρα, Αλεξανδρα

Ευλάλιος, Ευλαλία

Φύλακας

Αγίου Αλεξάνδρου

πατριάρχου

Κωνσταντινουπόλεως,

Αγίου Ευλαλίου

ιεράρχου εν Κύπρω,

Οσίου Φύλακος

31 Τρίτη Ανάμνησις της καταθέσεως

της Αγίας Ζώνης

της υπεραγίας Θεοτόκου,

Των εν Νικομηδεία

αγίων Μαρτύρων