Επιπλέον δόση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  (πρώην ΚΕΑ)

Ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022 εξήγγειλε μεταξύ των άλλων και

καταβολή το 2022 μιας επιπλέον μηνιαίας δόσης στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  (πρώην ΚΕΑ) 

 

Συγκεκριμένα:

225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) θα λάβουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο 2022