Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες