ΓΓΠΣ. Διαθέσιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή για φορολογική δήλωση 2015

ΓΓΠΣ
14/05/2015

Διαθέσιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 και η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (ΔΗΛΕΔ / ΓΓΔΕ)

Σχετικά:

Φορολογική δήλωση 2015. Οδηγίες και έντυπα

Φορολογική δήλωση 2015. Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3

ΟΓΑ. Οδηγός για τα οικογενειακά επιδόματα Α21

ΟΓΑ. Ηλεκτρονική ενημέρωση πορείας αίτησης οικογενειακού επιδόματος Α21