Γραπτές εξετάσεις των ΕΠΟΠ για μονιμοποίηση. Μετατάξεις

Γραπτές εξετάσεις των ΕΠΟΠ για μονιμοποίηση. Μετατάξεις

Αριθμ. Φ300/408/Σ.104 – ΦΕΚ Τεύχος Β 528/22.02.2017
Προκήρυξη Διενέργειας στην ΠΑ Γραπτών Εξετάσεων για τη Μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) (Ανδρών – Γυναικών), της Τέταρτης Σειράς Κατάταξης Έτους 2010.

Αριθμ. Φ. 400/15/210567/Σ. 567 – ΦΕΚ Τεύχος Β 528/22.02.2017
Προκήρυξη για τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Αριθμ. Φ. 300/299/296986/Σ.6033 – ΦΕΚ B 3524 – 01.11.2016
Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων δοκιμασίας των ΕΠΟΠ του Κοινού Νομικού Σώματος στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης

Aριθ. Φ. 300/175/216296 Σ. 6296 – ΦΕΚ B 3107 – 28.09.2016
Προκήρυξη γραπτών εξετάσεων για τη μονιμοποίηση των υπηρετούντων στο ΠΝ Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) με έτος πρόσληψης το 2010

Αριθμ. Φ.394/4/386103/Σ.1013 – ΦΕΚ B 1587 – 06.06.2016
Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων Αξιολόγησης των ΕΠΟΠ στο Πλαίσιο της Διαδικασίας Μονιμοποίησης