ΙΚΑ. Οδηγός Ασφαλισμένου

ΙΚΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφάλιση και ασφαλιστική προστασία
Εισφορές
Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς
Διαδικασία ασφάλισης
• Ασφαλιστική τακτοποίηση
• Ατομικοί Λογαριασμοί Ασφαλισμένων – Ασφαλιστική ιστορία
• Απεικόνιση της ασφάλισης
• Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ
Ασφαλιστική ικανότητα – Βιβλιάριο Υγείας (Ατομικό ή Οικογενειακό)
• Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας:
• Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας :
Ανανέωση και παράταση ισχύος Ατομικού & Οικογενειακού Βιβλιαρίου Υγείας:
Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου
Α. «Παλαιών» ασφαλισμένων» (υπαχθέντων στην ασφάλιση προ της 1/1/93).
Β. «Νέων» ασφαλισμένων (υπαχθέντων στην ασφάλιση μετά την 1/1/93).
Προαιρετική Ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης (άρθρου 36 του Ν. 1902/90)
Ειδικός Λογαριασμός Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού (Προαιρετική ασφάλιση Ομογενών)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.3863/2010 & Ν.3996/2011.
Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ
Β. ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Γ. ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΟΡΑ
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ
Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
ΕΡΓΟΣΗΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (στους αμειβόμενους με «Εργόσημο»)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (στους αμειβόμενους με «Εργόσημο»)
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Κριτήρια υπαγωγής στην Ασφάλιση ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ)
Προαιρετική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ)2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Επιδόματα Μητρότητας (Κυοφορίας – Λοχείας)
Επίδομα Ασθενείας
Επίδομα Επαγγελματικής Ασθένειας
Επίδομα ατυχήματος
Έξοδα Κηδείας
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Χορήγηση προσυνταξιοδοτικών Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης
Υποκαταστήματα χορήγησης Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
I. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
II. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.1993 (Γενικές Κατηγορίες)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τυφλοί
Παραπληγικοί-τετραπληγικοί
Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
Νεφροπαθείς
Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ (ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ)
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Από κοινή νόσο
Από εργατικό ατύχημα
Από επαγγελματική νόσο
Από ατύχημα εκτός εργασίας
Δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Δικαιοδόχα μέλη)
ΣΥΖΥΓΟΣ
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η
Αμφοτεροπλεύρως ορφανοί εγγονοί Ή προγονοί
ΓΟΝΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΌ 1/1/93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
Α. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ)
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Έννοια
Αρμόδιος Ασφαλιστικός Οργανισμός (άρθρο 5 του Ν.3863/10).
Υπολογισμός ποσού σύνταξης4. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Α. Εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009.
Παροχές σύνταξης
Υπαγωγή στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι)
Προαιρετική ασφάλιση – Παροχές σε είδος και σε χρήμα
Αναγκαία περίθαλψη κατά την διάρκεια της προσωρινής διαμονής σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και στην Ελβετία
Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ( ΕΚΑΑ)
Προγραμματισμένη Περίθαλψη/Νοσηλεία σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και στην Ελβετία
Β. Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (Κ.Α.)
Εφαρμογή Διμερών Συμβάσεων στην πράξη
Αποσπασμένοι εργαζόμενοι
Υπαγωγή στην ασφάλιση («παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι)
Προαιρετική ασφάλιση
Συντάξεις
Πληρωμή Συντάξεων
Συμπληρωματική παροχή
ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ («ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»)
Γ. Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ε.Ε
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
Εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέσω των ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)
Ώρες εισόδου των πολιτών στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ