Ηλεκτρονικά η χορήγηση του επιδόματος μητρότητας

Ηλεκτρονικά η χορήγηση του επιδόματος μητρότητας

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

 

Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, στους οποίους οι ασφαλισμένες υπάγονται

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 είναι σε λειτουργία το ψηφιακό επίδομα μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας), μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που καταργεί την υποχρέωση των εγκύων ασφαλισμένων να προσέρχονται 2 με 3 φορές στα τοπικά υποκαταστήματα για να υποβάλλουν μια σειρά από δικαιολογητικά για την λήψη του επιδόματος.

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) θα καλύψει σε πρώτη φάση το 95% των δικαιούχων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και τους εργοδότες αυτών. Το υπόλοιπο 5% που αφορά σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, θα εξυπηρετείται από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, μέχρι να ενταχθούν και αυτοί στη Β’ φάση εντός του 2022.

Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το επίδομα μητρότητας αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Μητρώο Πολιτών και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στα τοπικά υποκαταστήματα. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο απονέμονται 50.000 επιδόματα μητρότητας που απαιτούσαν την φυσική προσέλευση των ασφαλισμένων 2 με 3 φορές στα τοπικά υποκαταστήματα. Η φυσική επίσκεψη στα υποκαταστήματα θα καταργηθεί πλήρως από τις 07/01/2022 μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού στα υποκαταστήματα.

Οι πληρωμές των επιδομάτων θα γίνονται με απευθείας πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες.

  

Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία είναι εύκολη και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. Oι ασφαλισμένες εισέρχονται στην υπηρεσία εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και υποβάλλουν την αίτησή τους για χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στη νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας» είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες, είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ενότητα Οικογένεια → Γέννηση.

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/epidoma-metrotetas

 

Τέλος, στη Β΄ φάση που θα ολοκληρωθεί εντός του 2022, θα ενταχθεί το υπόλοιπο 5% που αφορά σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή α) ασφαλισμένες υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ.9 του ν.4387/2016, έμμισθες δικηγόροι και ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, β) φέρουσες και τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, άνεργες (επιδοτούμενες) από τον ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος μητρότητας γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, καθώς και ασφαλισμένες υπαγόμενες στις ειδικές κατηγορίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αποκλειστικές νοσοκόμες, αμειβόμενες με εργόσημο, απασχολούμενες σε οικοδομοτεχνικά έργα, ξεναγοί, ρυτινοσυλλέκτριες κ.α.).

 

 

Αριθμ. 80000/91907 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5407/22.11.2021
Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος μητρότητας

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, στους οποίους οι ασφαλισμένες υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016.

2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτή που είχε αρχικά πιθανολογηθεί και η καθυστέρηση είναι πέραν των δέκα (10) ημερών, απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α’ Υ.Ε. ή Β’ Υ.Ε.).

3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

4. Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυ-οφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.
Η παρούσα διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση, η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, όπου απαιτείται, και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.

6. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν πρόσβα-ση, κατόπιν ταυτοποίησης με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

7. Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία.
β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-Ε.Φ.Κ.Α. γαλουχεί.
γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου κατά το άρθρο 3 του π.δ. 176/1997, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και υπεύθυνη δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και από έναν ιατρό παθολόγο ή μαιευτήρα γυναικολόγο.

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

1. Ο θεράπων μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός της ασφαλισμένης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά, πέρα από την εβδομάδα κύησης που διατρέχει, την πιθανή ημερομηνία τοκετού, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας της ασφαλισμένης, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) της ασφαλισμένης.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από την ασφαλισμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας, αφού προηγουμένως η ασφαλισμένη αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της ασφαλισμένης και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται από τις ασφαλισμένες των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίες υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές σε χρήμα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύνανται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι εργαζόμενες μισθωτές ασφαλισμένες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, σύμφωνα με την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για το επίδομα μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.
Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) δύναται να προκαταβληθεί.
Οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.
Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού θα αντλείται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις που η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων μετά από διασταύρωση των στοιχείων με το Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών.

4. Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη εργασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδικότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας αποχής της από την εργασία.

5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

6. Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία του τοκετού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης παραπέμπεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση υιοθεσίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας καταβάλλεται στη φέρουσα:
α) επίδομα κυοφορίας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων για το επίδομα αυτό
β) επίδομα λοχείας, μετά την υποβολή βεβαίωσης του μαιευτηρίου ή της κλινικής που έλαβε χώρα ο τοκετός και της δικαστικής άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητρότητα.

Στις αυτοαπασχολούμενες φέρουσες μητέρες δεν απαιτείται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους.

Άρθρο 3
Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e- Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματός του. Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της αίτησης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτή, αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερη επαγγελματίας), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, και η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές υπηρεσίες.

4. Όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος μητρότητας μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία του e- Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει την ασφαλισμένη να προσέλθει αυτοπροσώπως σε αυτήν και να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.
5. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής της. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρη και επαρκή αιτιολογία της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτήν.

Άρθρο 4
Καταχώριση Γνωμάτευσης Α’ ΥΕ/Β’ ΥΕ

1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνω-μάτευση Α’/βάθμιας ή Β’/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α’ ΥΕ/Β’ ΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της εκάστοτε επιτροπής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα ιατρικών βεβαιώσεων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της Α’ ΥΕ ή Β’ ΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης της παράτασης των ημερών κυοφορίας ή των ημερών ασθένειας του ειδικού επιδόματος μητρότητας.

2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.

Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο (2) φορές κάθε μήνα, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Στις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής, περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.

2. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπω-ση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., φυλάσσονται για τον τυχόν κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

Άρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος, λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).

Άρθρο 7
Κοινοποίηση απόφασης

1. Η κατά τα παραπάνω απόφαση χορήγησης του επιδόματος μητρότητας αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της υπογραφής του Προϊσταμένου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει η δικαιούχος στην αίτησή της ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αυτή έχει καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση σε αυτήν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν η αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που της γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε και στην περίπτωση που αναρτηθεί στην προσωπική θυρίδα της δικαιούχου που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), εφόσον η δικαιούχος το δηλώσει ρητά στην αίτησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 8
Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)

Κατά της απορριπτικής απόφασης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή της ανακλητικής απόφασης της έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, κοινοποίησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016.

Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 9
Δειγματοληπτικός έλεγχος

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλούμενα από την αιτούσα στοιχεία. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από την αιτούσα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης του επιδόματος, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και αναζητείται το επίδομα ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ή σε αυτήν που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητά τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών (20) για την προσέλευσή τους.

Άρθρο 10
Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αιτούνται τη λήψη των επιδομάτων μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας διατηρούνται για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη από την πληρωμή τους στο πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και τις ισχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μητρότητας. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζεται ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α. που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Η ηλεκτρονική βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού για τις αιτούσες τη λήψη επιδόματος μητρότητας, λειτουργεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποβάλλεται υποχρεωτικά από το θεράποντα μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό.
Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα που τους αναγνωρίζει ο Γ.Κ.Π.Δ. και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

3. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 για το σκοπό της χορήγησης των επιδομάτων μητρότητας των ασφαλισμένων του e- Ε.Φ.Κ.Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι δικαιούχοι για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας και υποβάλλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, και β) οι θεράποντες ιατροί – χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που συντάσσουν και εκδίδουν ηλεκτρονικά τις σχετικές ιατρικές βεβαιώσεις.

5. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α., ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 (Γ.Κ.Π.Δ.)].
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος.

6. Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 11
Ζητήματα σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ως εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατά τη λειτουργία έκδοσης της ηλεκτρονικής βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού

1. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-ΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αναλαμβάνει κατόπιν έγγραφης σύμβασης με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της λειτουργίας για την έκδοση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης της πιθανής ημερομηνίας τοκετού.

2. Στο πλαίσιο της σύμβασης της προηγούμενης παρα-γράφου, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας κατά τη λειτουργία της έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα παρέχει τις υπηρεσίες της λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τρόπο που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που έχουν θεσπισθεί για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα άρθρα 5, 28, και 32 του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4670/2020.

3. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οφείλει:

α. Να ενημερώνει πάραυτα τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην περίπτωση που αντιληφθεί την οιαδήποτε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Γ.Κ.Π.Δ.,
β. να εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με τη χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από δικό της προσωπικό (το οποίο, πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
γ. να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και
δ. να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη συνδρομή κατά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. οφείλει να θέτει στη διάθεση του e-Ε.Φ.Κ.Α. κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής της στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Γ.Κ.Π.Δ., να επιτρέπει και διευκολύνει τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης κ.ά.).

Άρθρο 12
Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας προς τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως