Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Κτηματολογίου. Διόρθωση ΑΦΜ

Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης Κτηματολογίου. Διόρθωση ΑΦΜ

Διαδικασία διόρθωσης λανθασμένου ΑΦΜ στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης
Συγκεκριμένα το Ελληνικό Κτηματολόγιο με ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης εμφανίζεται λανθασμένος ΑΦΜ, απαιτείται η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής και σαρωμένης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

[email protected]

Στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ο ορθός ΑΦΜ καθώς και ότι ο δηλών εξουσιοδοτεί τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο να διορθώσει τον λανθασμένο ΑΦΜ που εμφανίζεται κατά την είσοδο στην εφαρμογή