Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2013 στους Δήμους και τις Περιφέρειες

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με ποσό 114.620.678,30 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο- Ιούνιο 2013

Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με συνολικό ποσό 5.598.175,00€, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για το μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους