Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2018 – 2019

Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2018 – 2019

Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, ήτοι από 16.9.2018 έως 15.9.2019Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/47691 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3973/13.09.2018
Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2018 – 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2018 – 2019, ήτοι από 16.9.2018 έως 15.9.2019, ως εξής:

Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο Ι Τμήμα

Πρόεδρος: Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλος, με αναπληρωτές της τους Συμβούλους Σταμάτιο Πουλή, Κωνσταντίνο Κρέπη και Ειρήνη Κατσικέρη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Μποκώρου Αικατερίνη, Στίνη Αντιγόνη, Μιχαλάκη Χρυσούλα, Νικολάου Ελένη, Ζέρβα Μαρία, Δήμου Κωνσταντίνος, Θεοφανίδου Αικατερίνη, Κάνδυλα Γεωργία.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Βλαντού Ελβίρα, Σταματάτος Γεράσιμος, Ροντογιάννης Κωνσταντίνος, Σταματίου Νικόλαος, Πρασιανάκη Ελευθερία, Χαραλάμπους Βασιλεία, Οικονόμου Φώτιος, Ποτιούδη Ελένη, Καρτερολιώτη Αναστασία (δόκιμη).

Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο IV Τμήμα

Πρόεδρος: Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Σύμβουλος, με αναπληρωτές της τους Συμβούλους Στυλιανό Λεντιδάκη και Αγγελική Πανουτσακοπούλου.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Παπαϊσιδώρου Γεώργιος, Πασπάτη Ευαγγελία, Δημολιού Ευπραξία, Κέντρου Αγγελική.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σαρηβαλάση Βαιλική, Καραγιάννη Ελένη, Τσεκούρας Παναγιώτης.

Κλιμάκιο προληπτικού ελέγγου δαπανών στο V Τμήμα

Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλος, με αναπληρωτές της τους Συμβούλους Αγγελική Μυλωνά και Κωνσταντίνο Παραθύρα.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Παπαδημητρίου Ευφροσύνη, Κούνα Χριστίνα, Παπαπαναγιώτου Άννα, Τηνιακού Βιολέττα.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Τάγαρη Παναγιώτα, Μωυσιάδου Χριστίνα, Μαυρογένη Αναστασία

Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VI Τμήμα

Πρόεδρος: Γεώργιος Βοΐλης, Σύμβουλος, με αναπληρώτριές του τις Συμβούλους Βασιλική Ανδρεοπούλου και Ευαγγελία – Ελισάβετ Κουλουμπίνη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Βαλληνδράς Γρηγόριος, Σακελλαρίου Αριστοτέλης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Παπασταμάτη Αθανασία, Δοξάκη Πελαγία

Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VII Τμήμα

Πρόεδρος: Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος, με αναπληρωτές της τους Συμβούλους Κωνσταντίνο Εφεντάκη, Δημήτριο Τσακανίκα και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Καρβέλης Ευθύμιος, Ευθυμιάδου Ιωάννα, Χαραλαμπίδου Λήδα, Πούλιου Φωτεινή, Παππίδας Παναγιώτης, Νταλαχάνης Ιωάννης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σαββοργινάκη Ελισάβετ, Σιδηροπούλου Αθανασία – Μυροφόρα, Φλωράτος Ευάγγελος, Κωνσταντάκου Ευτυχία, Σώκος Ανδρέας.

Α’ και Γ’ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Βοΐλης, Σύμβουλος, με αναπληρώτριά του τη Σύμβουλο Αγγελική Πανουτσακοπούλου.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Βαλληνδράς Γρηγόριος, Σταμούλη Κωνσταντίνα, Κούνα Χριστίνα, Παπαϊσιδώρου Γεώργιος, Τηνιακού Βιολέττα, Δημολιού Ευπραξία, Σπηλιοπούλου Αικατερίνη, Παπαθεοδώρου Ιουλία, Μωυσιάδου Μαρία, Σακελλαρίου Αριστοτέλης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Βλαντού Ελβίρα, Σακελλαρίου Ελένη, Σαρηβαλάση Βασιλική, Φρούντας Αντώνιος, Παπασταμάτη Αθανασία, Βάγιας Ιωάννης, Κατσούρα Ελένη, Δοξάκη Πελαγία, Καραγιάννη Ελένη, Μωυσιάδου Χριστίνα, Φλωράτος Ευάγγελος, Μαυρογένη Αναστασία

Β’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Πρόεδρος: Αγγελική Μυλωνά, Σύμβουλος, με αναπληρώτριά της τη Σύμβουλο Γεωργία Τζομάκα.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Παπαδημητρίου Ευφροσύνη, Καραπέτη Μαρία, Παππίδας Παναγιώτης.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Ροζάκη Ελένη, Βουδρισλή Αναστασία, Καρτερολιώτη Αναστασία (δόκιμη).

Ε’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Πρόεδρος: Θεολογία Γναρδέλλη, Σύμβουλος, με αναπληρώτριά της τη Σύμβουλο Βιργινία Σκεύη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Σκορδά Ελένη, Βόγκας Νικόλαος, Πίσχου Εριέττα, Καρβέλης Ευθύμιος, Μιχαλάκη Χρυσούλα, Νικολάου Ελένη, Κέντρου Αγγελική, Δήμου Κωνσταντίνος.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σαββοργινάκη Ελισάβετ, Σταματάτος Γεράσιμος, Σιδηροπούλου Αθανασία – Μυροφόρα, Λιάσκα Ειρήνη, Ροντογιάννης Κωνσταντίνος, Σπανάκης Νικόλαος, Πρασιανάκη Ελευθερία, Κωνσταντάκου Ευτυχία.

ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτριος Πέππας, Σύμβουλος, με αναπληρωτή του το Σύμβουλο Στυλιανό Λεντιδάκη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Ρούλια Ιωάννα, Καλακίκος Ιωάννης, Πασπάτη Ευαγγελία, Ευθυμιάδου Ιωάννα, Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Καρακόιδας Αθανάσιος, Πούλιου Φωτεινή, Ζέρβα Μαρία.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Τάγαρη Παναγιώτα, Μπακέας Σωτήριος, Δαγαλάκη Βασιλική, Σταματίου Νικόλαος.

Ζ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Πρόεδρος: Σταμάτιος Πουλής, Σύμβουλος, με αναπληρωτή του το Σύμβουλο Κωνσταντίνο Εφεντάκη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Πέππα Βασιλική, Χαραλαμπίδου Λήδα, Σιγάλα Αθηνά, Θεοφανίδου Αικατερίνη, Νταλαχάνης Ιωάννης, Μαρκοβίτη Αικατερίνη, Μαυροβουνιώτης Θεόδωρος, Κάνδυλα Γεωργία.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Μαλαγάρη Δήμητρα, Σώκος Ανδρέας, Χαραλάμπους Βασιλεία, Οικονόμου Φώτιος, Ποτιούδη Ελένη, Κυπριωτάκη Μαρία, Τσεκούρας Παναγιώτης, Βασιλοπούλου Λήδα – Θεοδώρα, Σταθόπουλος Παναγιώτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.