Κορονοϊός. Πώληση ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής στα super market

Κορονοϊός. Πώληση ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής στα super market

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων υπεραγορών (super market)

Συγκεκριμένα

1. Από την δημοσίευση της παρούσας (32440/2020), πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα δύο (2) τεμαχίων ανά πελάτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:
α) προϊόντα απολύμανσης
β) προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης
γ) αντισηπτικά προϊόντα.

Τα ως άνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.

2. Οι επιχειρήσεις των υπεραγορών τροφίμων με ευθύνη των διοικήσεών τους, διασφαλίζουν ότι η προσέλευση των καταναλωτών γίνεται, τηρώντας την αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους.

3. Με το άρθρο 1 της ΠΝΠ Α 68/2020 μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας από το 24% σε 6%.

4. Με το άρθρο 19 της ΠΝΠ Α 68/2020 πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.

5. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 της ΠΝΠ Α 68/2020, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.

6. Η παρούσα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τις επιχειρήσεις υπεραγορών (super market) από την δημοσίευση της στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων http://www.mindev.gov.gr

Δείτε την απόφαση στο mindev.gov.gr

Το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΦΕΚ Τεύχος Α 68/20-03-2020
Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης