Κρατική οικονομική ενίσχυση στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα

Κρατική οικονομική ενίσχυση στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα

Αριθμ. 26242 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2721/03.08.2017
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 (γ ́δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

– – –
Αριθμ. 2585 – ΦΕΚ Τεύχος Β 179/26.01.2017
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων

Αριθμ. 26921 – ΦΕΚ B 2806 – 06.09.2016
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 (γ’ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

Αριθ. Πρωτ.:26620 – ΦΕΚ B 2720 – 31.08.2016
Συμπλήρωση της με αριθμ. 19944/10.06.2016 υπουργικής απόφασης «Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 (β’ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων» (Β’ 1712)

Αριθμ. 19944 – ΦΕΚ B 1712 – 15.06.2016
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 (β ́ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων

– – –
Αριθμ. 1971 – ΦΕΚ B 96 – 26.01.2016
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων

– – –
Αριθμ. 42147 – ΦΕΚ B 2603 – 03.12.2015
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων
– – –
Αριθμ. 18099 – ΦΕΚ B 956 – 28.05.2015
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων
– – –
Αριθ. 17432 – ΦΕΚ Β 1077 – 30.04.2014
Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.