Λαϊκές αγορές Άνω Λιοσίων, Ζωφριάς, Ελευσίνας και Σπάτων

Αριθμ. απόφ. 86/2016 – ΦΕΚ B 1040 – 13.04.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ά.Λιόσια του Δήμου Φυλής, ημέρα Πέμπτη, της Ζ ́ Αττικής.

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Α. Λιοσίων, ημέρα Πέμπτη της Ζ ́ Αττικής του Δήμου Φυλής, ως εξής:
Επί της οδού Πίνδου, με έναρξη από την διασταύρωση της οδού Πίνδου και Κορινθιακού στην Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων στην Π.Ε. Δροσούπολης και μήκος περίπου 700 μέτρων.

Αριθμ. απόφ. 87/2016 – ΦΕΚ B 1040 – 13.04.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ά.Λιόσια Ζωφριά του Δήμου Φυλής, ημέρα Τετάρτη, της Ζ ́ Αττικής.

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ά. Λιοσίων Ζωφριά, ημέρα Τετάρτη της Ζ ́ Αττικής του Δήμου Φυλής ως εξής:
Επί της οδού Ηρακλέους με έναρξη από την διασταύρωση της οδού Ηρακλέους και Πιττακού και μήκος περίπου 200 μέτρων έως την οδό Ησιόδου.

Αριθ. απόφ. 88/2016 – ΦΕΚ B 1040 – 13.04.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας, ημέρα Δευτέρα, της Ζ ́ Αττικής».

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ελευσίνας (ημέρα Δευτέρα), της Ζ ́ Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως εξής:
Επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Φουτρή, από την οδό Δήμητρος έως την οδό Ζαΐμη και από την οδό Ερμού έως την οδό Ιωάννου Αγάθου, αντίστοιχα.

Αριθ. απόφ. 89/2016 – ΦΕΚ B 1040 – 13.04.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σπάτα του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος, ημέρα Πέμπτη, της Ζ ́ Αττικής.

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σπάτα (ημέρα Πέμπτη), της Ζ ́ Αττικής, του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος, ανά εξάμηνο, ως εξής:
1. Μ. Αλεξάνδρου από τη διασταύρωση με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη διασταύρωση με την οδό Βυζαντίου (από 1/1 έως 30/6)
2. Ιπποκράτους (περιοχή καταστημάτων LIDL− Βερόπουλου) από τη διασταύρωση με την οδό Διαδόχου Κωνσταντίνου (από 1/7 έως 31/12).