Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων Αττικής 25-01-2022 και 26-01-2022

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων Αττικής 25-01-2022 και 26-01-2022

Ανακοίνωση ΔΣΑ

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης [που είναι διαθέσιμη εδώ https://www.ministryofjustice.gr/?p=8266] αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής για την 25.01.2022 και 26.01.2022, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατ’ εξαίρεση:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

-Θα εκφωνηθούν από ώρα 12:00 και έπειτα, μόνο οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, η υπόθεση αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο. -Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με Πράξη των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των διευθύνοντων αυτά, με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

-Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων εξαιρουμένων των ποινικών δικών:

α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.

β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2023 στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31η.12.2022 στο δεύτερο βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.

γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της 25ης.01.2022 και 26ης.01.2022 και δεν υπάγονται στις ως άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των διαδίκων, την εκ νέου διακοπή. Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανωτέρω ορίζεται η 10:00.

δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων ορίζεται η 12:00.

– Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα. – Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.

– Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται σε αυτήν.

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

– Θα εξεταστούν από ώρα 12:00 και έπειτα οι επείγουσες αιτήσεις προσωρινών διαταγών.

Στις υπόλοιπες περιοχές που υπάρχουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, για την λειτουργία των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών θα αποφασίσουν οι αρμόδιες διοικήσεις των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

 
H απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τη λειτουργία του στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2022

Για την Τρίτη 25-2-2022 και την Τετάρτη 26-2-2022 και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες συνιστούν αντικειμενικό λόγο ανώτερης βίας που εμποδίζει την ασφαλή πρόσβαση πολιτών και δικηγόρων στο Δικαστήριο, αποφασίζεται:

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

1. Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, εκούσίας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων, δικαστικής μεσολάβησης.

2. Θα εκφωνηθούν από ώρα 12 και έπειτα, μόνο οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών ενώπιον των Προέδρων Α, Β και Γ. Σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκού, εκτός από την περίπτωση υπερκατεπείγαντος, κατά την κρίση του Προέδρου, η υπόθεση αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.

– Δεν θα συνεδριάσει ο Πρόεδρος Δ’ για τις αιτήσεις νομικής βοήθειας. Κατ’ εξαίρεση, υπερκατεπείγουσες αιτήσεις νομικής βοήθειας θα εξετάζονται από τον Πρόεδρο Β’.

3. Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιορισθοϋν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με Πράξη της Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης με ενημέρωση από τις αρμόδιες Γραμματείες της πλατφόρμας solon.gov.gr, που 9α επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Β. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

1. Εκ των ποινικών δικών αρμοδιότητας του ΜΟΔ αποσύρονται όλες οι υποθέσεις πλην εκείνων στις οποίες οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το Δικαστήριο κρίνει ανά περίπτωση για τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης καθώς και εκείνων που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι 31.12.2023 στον πρώτο βαθμό.

2. Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις του τακτικού πινακίου που θα εκφωνούνταν από τα Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία.

3. Για τις διακοπείσες υποθέσεις του ΜΟΔ, του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το Δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων την εκ νέου διακοπή.

– Ώρα έναρξης των συνεδριάσεων των ανωτέρω (1 και 3 περιπτώσεων) ορίζεται η 10:00 πμ

4. Το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάσουν ώρα 12, μόνο για τις αυτόφωρες υποθέσεις με κρατούμενους ή για τις εξ αναβολής υποθέσεις με κρατούμενούς κατ άρθρον 423 ΚΠΔ ή για τις αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους.

5. Το Α’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καθώς και το Γ` Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν Θα συνεδριάσουν.

6. Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 πμ και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.

7. Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπρασδιορισθνύν αρμοδίως κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων προσωρινά κρατούμένων και κινδύνου παραγραφής.

8. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον ΔΣΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου.

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Τα Τμήματα Γραμματείας θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα από τα Τμήματα Γραμματείας που σχετίζονται με υπερκατεπείγουσες περιπτώσεις σύμφωνα με τα παραπάνω [Τμήματα Γραμματείας Προέδρου, Ασφαλιστικών Μέτρων, ΜΟΔ. Εκκαθάρισης, Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου, Ανάκρισης, Φύλαξης Κτιρίων].

2. Οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες θα έκλειναν κανονικά στις 24-1-2022 ημέρα Δευτέρα και στις 25-1-2022 ημέρα Τρίτη, παρατείνονται για την Πέμπτη 27-1-2022.

3. Οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες Θα έκλειναν κανονικά στις 26-1-2022 ημέρα Τετάρτη, παρατείνονται για την Παρασκευή 28-1-2022.