Λεωφορεία. Στάσεις εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Λεωφορεία. Στάσεις εργασίας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, οι εργαζόμενοι στα Λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09.00 και από 21.00 έως τη λήξη της βάρδιας

Ως εκ τούτου την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, τα Λεωφορεία θα κινούνται από 9:00 έως 21:00