Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

Λειτουργία Σχολής Δυτών Καλύμνου 2018

Απόφαση λειτουργίας για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 15-10-2018.

συνολική διάρκεια: 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05),

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (15),

ΔΥΤΕΣ : μέχρι (20).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 08-10-2018

Η προκήρυξη