Νέα αύξηση των κρουσμάτων γρίπης τον Μάρτιο 2022

Νέα αύξηση των κρουσμάτων γρίπης τον Μάρτιο 2022

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση τον Μάρτιο 2022

 

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2021 – 2022 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 40/2021 (04–10 Οκτωβρίου 2021) και θα ολοκληρωθεί την εβδομάδα 20/2022 (16–22 Μαΐου 2022)

 

• Κατά την εβδομάδα 11/2022 (14–20 Μαρτίου 2022) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση

• Παρότι η μεγαλύτερη δραστηριότητα παρουσιάζεται στις ηλικίες 15-64 ετών, την τελευταία εβδομάδα η αύξηση αφορούσε στις μικρότερες ηλικίες.

• Κατά την εβδομάδα 11/2022 (14–20 Μαρτίου 2022) στα δύο Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.), ελέγχθηκαν συνολικά 33 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 13 από νοσοκομεία και 20 από τα δίκτυα Παρατηρητών Νοσηρότητας. Τα 6 (18,2%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιό γρίπης τύπου Α. Τα 6 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν ανήκαν όλα στον υπότυπο Α(Η3Ν2)

• Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση. Τονίζεται η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος  τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη.

  

 

Πληροφορίες επιδημιολογικής επιτήρησης

 

Από την εβδομάδα 40/2021 έως και την εβδομάδα 11/2022 έχουν ελεγχθεί συνολικά 408 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 99 από νοσοκομεία και 309 από τα δίκτυα Sentinel.

Τα 23 (5,6%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για τον ιό γρίπης τύπου Α.

Τα 23 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν ανήκαν όλα στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

 

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων

Το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων δεν αποτελεί σύστημα εκλογής για την παρακολούθηση της πορείας της δραστηριότητας της γρίπης. Παρόλα αυτά, η εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα (ως συμπληρωματική πηγή πληροφορίας).

Η αύξηση της δραστηριότητας της γρίπης τις τελευταίες εβδομάδες αποτυπώθηκε και στο Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων και τα δεδομένα συνάδουν με το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως και τις 20/03/2022 καταγράφηκαν 153 κρούσματα, εκ των οποίων τα 104 την εβδομάδα 11 (14-20/03/2022). Η πλειονότητα των κρουσμάτων ήταν ηλικίας 15-24 ετών.

 

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη

Στην ιστοσελίδα http://flunewseurope.org/ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες που συλλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη.

Κατά την εβδομάδα 10/2022 (07-13 Μαρτίου 2022), η δραστηριότητα της γρίπης στην Ευρώπη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όπως αναφέρθηκε από 30 χώρες μέλη του δικτύου επιτήρησης στο σύνολο των 36 χωρών που δήλωσαν.