Νέες διακοπές πρόσβασης σε ιστοσελίδες που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα

Νέες διακοπές πρόσβασης σε ιστοσελίδες που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα

Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) με νέες αποφάσεις της διατάσσει τους ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε ονόματα χώρου (domain names), με σκοπό την προστασία πνευματικών έργων και συγγενικών δικαιωμάτων

  

Συγκεκριμένα:

Έκδοση νέων αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ

Εκδόθηκαν την 19.2.2019 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οι οποίες αφορούν αίτηση Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας.

Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (www.opi.gr) και έχουν αποσταλεί στους παρόχους διαδικτύου καλώντας τους σε συμμόρφωση.

Παράλληλα στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ έχει αναρτηθεί και ο κατάλογος των απαγορευθέντων ιστότοπων με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές και υπότιτλους

Η Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018 με σκοπό την προστασία πνευματικών έργων και συγγενικών δικαιωμάτων από διαδικτυακές προσβολές και με απόφασή της που εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2018 είχε διατάξει τους ελληνικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διακόψουν την πρόσβαση σε 38 συνολικά ονόματα χώρου (domain names), μεταξύ των οποίων τέσσερα που παραπέμπουν στο Thepiratebay και άλλες δημοφιλείς ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και συναφές περιεχόμενο

 Τα ονόματα χώρου στα οποία έχει διακοπεί η πρόσβαση είναι τα εξής: