Νέοι όροι ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Νέοι όροι ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο ΠΣ ΕΓΑΝΗΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με Αριθμ. 40331/Δ1.13521 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

Αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 – ΦΕΚ τεύχος B 2639/28.06.2019

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).