ΟΑΕΔ. Οριστικά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2018

ΟΑΕΔ. Οριστικά αποτελέσματα για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2018

Αναρτήθηκαν σήμερα 14.06.2018, τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί  Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018.Οι δικαιούχοι των Μητρώων μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις θέσεων.

Με την άφιξή τους στην κατασκήνωση οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

– τα ατομικά βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους,

-πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,

-πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα από έγγραφα ταυτοπροσωπίας των παιδιών τους.

Οι πάροχοι μπορούν να προβαίνουν σε ενεργοποιήσεις επιταγών ωφελουμένων του προγράμματος από τις 15.06.2018, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας έτους 2018.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων

http://www.oaed.gr/kataskenotiko-programma-2018

Δικαιούχοι

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Εργαζομένων
Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων Ανέργων
Δικαιούχοι των οποίων οι Ωφελούμενοι έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο άλλης αίτησης
Μητρώο Μη Επιλεγομένων Δικαιούχων λόγω μοριοδότησης
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων
Αποδεκτές Ενστάσεις Δικαιούχων (Απόφαση Δ.Σ 1756/45/06.06.2018)

Αποδεκτές Ενστάσεις Δικαιούχων (Απόφαση Δ.Σ 1858/43/12.06.2018)Πάροχοι

Οριστικό Μητρώο Παρόχων
Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

ΕΝΤΥΠΑ

Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Ονομαστική Κατάσταση
Υπεύθυνη Δήλωση
Αίτηση αποπληρωμής