ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη για δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, (Απόφ. Διοικήτριας ίδρυσης ΦΕΚ 6107/31-12/2018, πρώην ΠΒΜ Λακκιάς), σε αναπληρωτές και σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2019 – 2020,

καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση από 22-07-2019 έως 29-07-2019 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στην Γραμματεία του παραπάνω ΕΚΕΚ, για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των κάτωθι ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης.

1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.

2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.

3) ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.

4) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.

5) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2019-2020 αφορούν το Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικώς (συστημένο ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α.(Διεύθυνση: Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στο ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (πληρ: Διεύθυνση: ΟΑΕΔ ΕΚΕΚ Λακκιά Βασιλικών T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη, τηλ: 23960-23201 και 23960-22720).

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κτλ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων

Η προκήρυξη