Οδηγίες για την ανανέωση άδειας οδήγησης για τους οδηγούς άνω των 74 ετών

Οδηγίες για την ανανέωση άδειας οδήγησης για τους οδηγούς άνω των 74 ετών

Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Καταργήθηκε. Νόμος 4625/2019. Αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης
Παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β όσων συμπληρώνουν την ηλικία των 74 ετών.

Οι πληροφορίες στο έντυπο αυτό παρέχονται, κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες, από τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και είναι για γενική ενημέρωση και μόνο.

Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι, οι πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»

Τονίζεται, ότι, από την 30η Αυγούστου 2018 και έκτοτε, κάτοχος άδειας οδήγησης που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και επιθυμεί να ανανεώσει οποιαδήποτε κατηγορία, πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί σε πρακτικές εξετάσεις ανά κατηγορία για να διασφαλισθεί ότι συνεχίζει να έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να οδηγεί με ασφάλεια.

Πέραν των πληροφοριών για τη διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων που περιέχονται στο παρόν έντυπο, γενικότερες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου είναι αναρτημένα 1 εγχειρίδιο (Ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία) και 1 ενημερωτικό φυλλάδιο (Ερωτήσεις και απαντήσεις για
ασφαλή οδήγηση σε μεγαλύτερη ηλικία) στα οποία είναι σκόπιμο να ανατρέξετε
Επίσης, σκόπιμο είναι να ανατρέξετε στην διαδικτυακή πλατφόρμα του «e-Drive Academy» ( http://edrive.yme.gov.gr/ ) όπου είναι αναρτημένο, μεταξύ άλλων, το παρακάτω πληροφοριακό υλικό:

  • Βιβλίο Οδηγών Μεγαλύτερης Ηλικίας
  • Εγχειρίδιο Ασφαλούς Οδήγησης σε Μεγαλύτερη Ηλικία
  • Βιβλίο Αμυντικής Οδήγησης
  • Βιβλίο Οικολογικής – Οικονομικής Οδήγησης

 

Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών

Πληροφοριακό έντυπο