Οδοντοτεχνίτες. Κοστολόγηση οδοντοτεχνικών εργασιών

Οδοντοτεχνίτες. Κοστολόγηση οδοντοτεχνικών εργασιών

Αναπροσαρμογή του τιμολογίου οδοντοτεχνικών εργασιών
Αριθμ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 8988 – ΦΕΚ Τεύχος Β 384/13.02.2019
Κοστολόγηση οδοντοτεχνικών εργασιών

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή του τιμολογίου οδοντοτεχνικών εργασιών, ως εξής:

Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ

• Παραλαβή εργασίας και κατασκευή εκμαγείου | 2,50
• Κατασκευή εκμαγείου αντιγραφής (όχι μηχανήματα) | 10,00
• Ατομικό δισκάριο | 10,00
• Κατασκευή εκμαγείου εμφυτευμάτων | 15,00
• Διαγνωστική σύνταξη ανά δόντι | 2,00
• Απομίμηση ούλων ανά δόντι | 2,00

Β. ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ | ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ

• Βασική πλάκα από ακρυλικό με τόξα καταγραφής | 10,00
• Σύνταξη ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας (πάνω από 6 δόντια) | 45,00
• Σύνταξη μερικής μέχρι 6 δόντια | 40,00
• Όπτηση ολικής ή μερικής (πάνω από 6 δόντια) | 45,00
• Όπτηση μερικής μέχρι 6 δόντια | 40,00
• Σύνταξη και ψήσιμο ολικής ή μερικής οδοντοστοιχίας με δόντια το τεμάχιο | 85,00
• Αναγόμωση ολικής ή μερικής με εν θερμώ ακρυλικό | 30,00
• Αλλαγή βάσης ολικής | 50,00
• Συρμάτινο άγκιστρο | 10,00
• Επιδιόρθωση ολικής οδοντοστοιχίας (συγκόλληση κ.λπ.) | 25,00
• Τοποθέτηση δοντιών (για κάθε δόντι) | 5,00
• Νάρθηκες από σκληρό ακρυλικό χειρουργικοί – σύγκλισης – ανακούφισης (βρυγμού) | 70,00

Γ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ | ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ

• Συγκρατικό μηχάνημα τύπου Hawley Wraparound | 40,00
• Λειτουργικό μηχάνημα τύπου Activator ή Bionator | 60,00
• Λειτουργικό μηχάνημα τύπου Frankel I, II, III | 70,00
• Ορθοδοντικό μηχάνημα χωρίς εξέλυκτρα (ανά τεμάχιο) | 35,00
• Για κάθε εξέλυκτρα | 5,00

Δ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ | ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ

• Μεταλλικός σκελετός μερικής οδοντοστοιχίας | 65,00
• Άγκιστρο μονό | 15,00
• Άγκιστρο διπλό | 20,00
• Άγκιστρο τριπλό | 25,00
• Προέκταση μετάλλου για κάθε δόντι | 10,00
• Μασητική μεταλλική | 10,00
• Άγκιστρο συνέχειας | 10,00
• Συγκόλληση μερ. μετ. οδοντοστοιχίας | 15,00

Ε. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ | ΤΙΜΕΣ σε ΕΥΡΩ

• Στεφάνη ακρυλική μεταβατική | 15,00
• Στεφάνη ολική χυτή | 20,00
• Στεφάνη μεταλλοακρυλική ανά δόντι | 35,00
• Στεφάνη μεταλλοκεραμική ανά δόντι | 52,00
• Άμεση ανασύσταση μύλης με χυτό άξονα -μεταλλικό | 20,00
• Έμμεση ανασύσταση μύλης με χυτό άξονα-μεταλλικό | 25,00
• Ένθετο άμεσο – μεταλλικό | 20,00
• Ένθετο έμμεσο – μεταλλικό | 25,00
• Στεφάνη γαλβανοκεραμικής | 85,00
• Στεφάνη ολοκεραμική | 80,00
• Στεφάνη τηλεσκοπική α και β | 50,00
• Τοποθέτηση συνδέσμου | 15,00
• Απλή διαμόρφωση στεφάνης στον παραλληλιστή | 10,00
• Εργασία επί εμφυτεύματος (φρεζάρισμα) | 20,00

(* Εργασίες με ευγενή μέταλλα, χρεώνεται η αξία του μετάλλου.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.