ΟΓΑ. Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Εισφορών για φορολογική χρήση

ΟΓΑ. Βεβαιώσεις Ασφαλιστικών Εισφορών για φορολογική χρήση

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017 για εργάτες γης (π. ΟΓΑ)

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παρακρατηθεί το 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου π. ΟΓΑ, για τους εργάτες γης που έχουν εγγραφεί εντός του 2017 στα Μητρώα του ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην επιλογή –ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ

 

 

Σχετικά:

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ στο efka.gov.gr