Οι υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ (ΚΑΔ) που λειτουργούν από 15-12-2020

Οι υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ (ΚΑΔ) που λειτουργούν από 15-12-2020

Ωράριο και κανόνες λειτουργίας μανικιούρ – πεντικιούρ

 

Οι ΚΑΔ μανικιούρ – πεντικιούρ που λειτουργούν

Υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ / ΚΑΔ 96.02.13.04

Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών / ΚΑΔ 96.02.13.05

 



 

Ωράριο και κανόνες λειτουργίας

– Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον θα πρέπει να στείλουν SMS στο 13033 με τον ΚΩΔΙΚΟ 2 ή να φέρουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας

– Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

– Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

– Ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

– Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

– Υποχρεωτική χρήση γαντιών μιας χρήσης από το προσωπικό εργασίας.

– Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ

– Προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές, 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το ως άνω ωράριο

 

Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου
(πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη)
Πληθυσμός ατόμων (πελάτες)
Έως 100 τ.μ. 4 άτομα
Άνω των 100 τ.μ. + 1 άτομο ανά 15 τ.μ.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:80588/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5509/15.12.2020
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486)

Άρθρο 1
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας

26. Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών) κ.λπ.

• Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 με εξαίρεση:

α) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 96.02.10

β) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11

γ) τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01

δ) τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές/ ΚΑΔ 96.02.11.02

ε) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12

στ) τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01

ζ) τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.02

η) τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες/ΚΑΔ 96.02.12.03,

θ) τις υπηρεσίες μανικιούρ-πεντικιούρ/ΚΑΔ 96.02.13.04,

ι) τις υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών/ΚΑΔ 96.02.13.05

και με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

• Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας.

• Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων.

• Απαγορεύεται η αναμονή πελατών στον χώρο.

• Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

• Ειδικώς για τις περ. θ) και ι), ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

• Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. Ειδικώς για τις περ. θ) και ι), έναρξη λειτουργίας την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020.

• Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

• Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020