Όλες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 22-07-2022

Όλες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, υπουργείο εργασίας για το διάστημα από 18 Ιουλίου 2022 έως και 22 Ιουλίου 2022

 

Περί τα 60 εκατ. ευρώ σε 54.083 δικαιούχους θα καταβληθούν την περίοδο 18-22 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

 

Ειδικότερα:

 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

12,7 εκατ. ευρώ σε 520 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

12,5 εκατ. ευρώ σε 9.063 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

 

Σχετικά: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου 2022

 

  

 

2. Από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 11 εκατ. ευρώ σε 29.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

– 20 εκατ. ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

– 3 εκατ. ευρώ σε 4.500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

– 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

 

Σχετικά: ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται τα επιδόματα και οι παροχές Ιουλίου 2022