ΟΠΑΔ. Ολοκλήρωση απογραφής. Ενέργειες ασφαλισμένων που δεν απογράφηκαν.

ΟΠΑΔ
Ηπείρου 38, Αθήνα, 10433
210-8809651-2

27 Νοεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Πορεία και ολοκλήρωση Απογραφής Ασφαλισμένων Δημοσίου

Ο ΟΠΑΔ πέραν της θεώρησης των βιβλιαρίων όλων των δικαιούχων ασφάλισης για το έτος 2013 προχώρησε σε Ηλεκτρονική Απογραφή των ασφαλισμένων με τη δημιουργία και αξιοποίηση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Απογραφής / Θεώρησης ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ. Η Ηλεκτρονική Απογραφή ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 για το σύνολο των δικαιούχων ασφάλισης και δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Η Ηλεκτρονική Απογραφή/Θεώρηση των δικαιούχων ασφάλισης έχει παράξει εξαιρετικά αποτελέσματα, ως προς την πραγματική αποτύπωση των δικαιούχων, τα οποία ο Οργανισμός θα ανακοινώσει με την ολοκλήρωση του έργου.

Η Απογραφή/Θεώρηση έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα κατά 90% με βάση το Μητρώο του ΟΠΑΔ.

Με το πέρας της Απογραφής/Θεώρησης, ο ΟΠΑΔ θα κοινοποιήσει στην ΗΔΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικό αρχείο των απογεγραμμένων βιβλιαρίων, έτσι ώστε να ελέγχεται στην πράξη το ασφαλιστικό δικαίωμα.

Παρά ταύτα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου της Απογραφής-Θεώρησης, όσοι τυχόν δικαιούχοι ασφάλισης δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, παρά το επαρκές του χρόνου που δόθηκε για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Απογραφής και Θεώρησης, δεν θα στερηθούν το  ασφαλιστικό τους δικαίωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού για την ενεργοποίηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος και την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας.

Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία έγινε το 2013 για λόγους εξυγίανσης του Μητρώου και προστασίας του Δημόσιου αγαθού της Κοινωνικής Ασφάλισης και δε θα επαναληφθεί το 2014.