Οργανικές θέσεις Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Εφετείου

Οργανικές θέσεις Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Εφετείου

Αριθμ. 63125 οίκ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6389/31.12.2021
Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Εφετείου της Χώρας, ως εξής:

Εφετείο Αθηνών  735
Εφετείο Πειραιώς  150
Εφετείο Ευβοίας  45
Εφετείο Αιγαίου  25
Εφετείο Βορείου Αιγαίου  25
Εφετείο Δωδεκανήσου  40
Εφετείο Λαμίας  46
Εφετείο Θεσσαλονίκης  285
Εφετείο Λάρισας  120
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας  40
Εφετείο Θράκης  65
Εφετείο Ιωαννίνων  41
Εφετείο Κέρκυρας  30
Εφετείο Πατρών  120
Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος  40
Εφετείο Ναυπλίου  77
Εφετείο Καλαμάτας  30
Εφετείο Κρήτης  30
Εφετείο Ανατολικής Κρήτης  60

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2022, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως