Οργανισμός της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 13/09.02.2017
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/25-6-2008, τ. Α)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 76/2008