Παράταση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ 2019

Παράταση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ 2019

Παράταση της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ έτους 2019

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2019, έως τις 30 Οκτωβρίου 2020

 

Ο κάθε παραγωγός μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση πληρωμής των ασφαλιστικών του εισφορών καλώντας τον αριθμό 1540 οποιαδήποτε ημέρα και ώρα