Παράταση μέχρι 05-01-2015 για τα τέλη κυκλοφορίας

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη κατάθεση πινακίδων έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν αλλά και της συνεχιζόμενης προσέλευσης πολιτών στα σημεία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015
—–
Αριθμ. ΠΟΛ. 1263 – ΦΕΚ B 3569 – 31.12.2014

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2015 που λήγει την 31−12−2014 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία παρατείνεται έως και την 5−1−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ