Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων

 

Αριθμ. Α. 1026 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 813/23.02.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του νόμου 27/1975

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77), καθώς και η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022