Παρατείνεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έως 31-08-2015

Σύμφωνα με την από 18 Ιουλίου 2015 ΠΝΠ, προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος του άρθρου 72 του ΚΦΕ σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ειδικά για τις δηλώσεις 2015 (φορολογικό έτος 2014), η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015

Η νέα παράγραφος ισχύει από 19-07-2015 (επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή (19-07-2015) και μετά

ΣχετικάΦορολογική δήλωση 2015. Παράταση έως 26-08-2015