Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Πειραιώς και στη Δημοτική Κοινότητα Σαμίων

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία – Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και β) στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, νυν Δημοτική Κοινότητα Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Αριθμ. απόφ.: οικ. 34187 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2992/31.08.2017)

Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα: α) του Δήμου Πειραιώς του Νομού Αττικής, νυν Δήμου Πειραιώς της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής και β) του Τοπικού Διαμερίσματος Σαμίων του Δήμου Βαθέος του Νομού Σάμου, νυν Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέων του Δήμου Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α. Ε. 281/26-06-2017 για τις ίδιες περιοχές.Άρθρο 2
1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 31.08.2017, ημέρα Πέμπτη.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 281/26-06-2017 για τις πιο πάνω περιοχές, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ.: οικ. 34187 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2992/31.08.2017)
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

– – –
Οι δικαιούχοι ακίνητης περιουσίας στους ανωτέρω δήμους, στο εξής για όλες τις συναλλαγές τους θα απευθύνονται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί για το Υποθηκοφυλακείο, του οποίου, όλα τα στοιχεία επέχουν πλέον θέση αρχείου.

Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών, οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων κάτοικοι εσωτερικού, κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να διορθώσουν τις αρχικές εγγραφές σε ακίνητα των περιοχών αυτών για μη δηλωθέντα δικαιώματα κατά την κτηματογράφηση ή άλλα σφάλματα. Υπενθυμίζεται ότι η επταετία ισχύει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου.

Μετά το πέρας της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.

Για τις εν λόγω περιοχές οι δικαιούχοι ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της εγγραφής τους (ακίνητο, δικαίωμα, τίτλο κτήσης) μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Τελικά Στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές Εγγραφές» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ktimatologio.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά:
Υψηλάντου 170, Πειραιάς, TK: 18535,
Τηλ: 210-4297940, Fax: 210-4297949

Στοιχεία Επικοινωνίας Κτηματολογικού Γραφείου Σάμου:
Κόμβος Μαλαγαρίου, Σάμος, TK: 83100,
Τηλ: 22730-81466, Fax: 22730 80804

Ώρες λειτουργίας για:
α) Παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων: 8:30 – 13:00
β) Παράδοση πιστοποιητικών: 8:30 – 14:00
γ) Έρευνα των βιβλίων: 10:00-14:00

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600