Ποινικά δικαστήρια. Μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Δυνατότητα καταβολής σε δόσεις

Ποινικά δικαστήρια. Μετατροπή της ποινής σε χρήμα (καταργήθηκε). Δυνατότητα καταβολής σε δόσεις

Νέος Ποινικός Κώδικας. Ποιες είναι οι ποινές και πως επιβάλλονται

Οι αλλαγές στις ποινές με τον νέο Ποινικό Κώδικα και ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία που επιβάλλονται.

Σημαντικές αλλαγές με τον νέο Ποινικό Κώδικα είναι η παροχή κοινωφελούς εργασίας και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη

Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίας