Πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους την 14-07-2020

Πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους την 14-07-2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για αναστολές Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 2020

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή, την Τρίτη 14.7.2020, αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε

α) 1.448 δικαιούχους (αναστολές Μαρτίου – Απριλίου) και σε

β) 8.357 δικαιούχους (αναστολές Μαΐου),

το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 9.805 δικαιούχους