Πληρωμή εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα

Αριθμ. 2/49954/0026 – ΦΕΚ B 2525 – 23.09.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.