Πληρώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες

Πληρώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες

επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021

 

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 θα πληρωθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 17,7 εκατ. ευρώ για συνολικά 33.547 πληρωμές δικαιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 καθώς και για προηγούμενους μήνες του 2020 και του 2021 (υπόλοιπα), σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.