Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τον Απρίλιο 2024

Μέχρι τέλους του Απριλίου 2024 θα καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά από τον επανυπολογισμό των συντάξεων σε δικαιούχους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και με τις συντάξεις Μάιου 2024 θα καταβληθούν αναδρομικά οι προσαυξήσεις σε πρώην υπαλλήλους τραπεζών.

Σημειώνεται ότι στα ποσά των αναδρομικών επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 20%, εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6%  και τυχόν εισφορά αλληλεγγύης.

Περισσότερα αναδρομικά θα λάβουν οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν με 36 έως 40 έτη ασφάλισης, καθώς ευνοούνται από τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

 

 

Περαιτέρω αναμένονται νέες πληρωμές σε συνταξιούχους που, για διάφορους λόγους, έμειναν εκτός επανυπολογισμού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί υπάλληλοι, μηχανικοί που εργάστηκαν στο Δημόσιο και δικαστές, συνταξιούχοι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπου ο επανυπολογισμός θα οδηγήσει σε αύξηση της σύνταξης τους