Πολιτικός γάμος αλλοδαπών. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά σε ερωτήματα Δήμων σχετικά με την τέλεση Πολιτικού Γάμου αλλοδαπών Πολιτών Τρίτων Χωρών

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να εκδοθεί από το Δήμο μας άδεια γάμου σε αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ελλάδα;

Α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 391/1982, οι αλλοδαποί που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα μπορούν να ζητήσουν την έκδοση άδειας γάμου από το Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής τους, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα επίσημα – μεταφρασμένα και επικυρωμένα – δικαιολογητικά, δηλαδή α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησής τους και β) βεβαίωση από την οικεία προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας τους περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.
Τονίζουμε ότι, εφόσον εκ του συνόλου της βεβαίωσης περί μη κωλύματος γάμου που προσκομίζει ο μελλόνυμφος αλλοδαπός προκύπτει η δυνατότητα τέλεσης ή όχι γάμου, δεν θεωρείται απαραίτητο να αναγράφεται η λέξη «κώλυμα», καθώς ίσως δεν είναι γνωστή στο αλλοδαπό εσωτερικό δίκαιο.
Ωστόσο στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του αλλοδαπού είναι στο εξωτερικό και αυτός δεν είναι εφοδιασμένος με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας του, άδεια γάμου, τότε αρμόδιος για την έκδοση της άδειας γάμου είναι ο Δήμος που ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του, ο οποίος ταυτίζεται με το Δήμο κατοικίας του Έλληνα μελλόνυμφου, προσκομίζοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επίσημου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στη χώρα μας.

Β) Το Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), σύμφωνα με όσα μας γνώρισε η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
Έτσι, σε περίπτωση που έχετε αίτημα έκδοσης άδειας γάμου σε αλλοδαπό, κάτοχο Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου (ροζ κάρτα), ο οποίος σας προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ορθά επικυρωμένα και μεταφρασμένα), καθώς και βεβαίωση για τα περί της ταυτότητάς του στοιχεία, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση όπου έχει παραδώσει το διαβατήριό του, τότε νομιμοποιείστε να εκδώσετε αυτήν τη άδεια.
Ευνόητο είναι ότι εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει διαβατήριο ή η Αστυνομική Διεύθυνση δεν πιστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία, τότε δεν νομιμοποιείστε για την έκδοση άδειας γάμου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Δήμος σας θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ότι ο εν λόγω – παρόλο που φέρεται διωκόμενος από τη χώρα προέλευσής του (καθεστώς αιτήσαντος ασύλου) – διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνία με την οικεία Πρεσβεία της χώρας του, προκειμένου να σας γνωρίσει εάν η συγκεκριμένη ροζ κάρτα χρήζει ανάκλησης.

Γ) Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζονται ως προς το νόμιμο της επικύρωσής τους τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Πακιστάν, Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία. Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες σας δικαιολογητικά προερχόμενα από τις προαναφερθείσες χώρες, για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ.

Αλλοδαπή η οποία έχει απλή διαμονή στην Ελλάδα επιθυμεί να εκδώσουμε εμείς την άδεια γάμου. Κατά δήλωσή της διαμένει με το μέλλοντα Έλληνα σύζυγό της στην πατρική οικία του, χωρίς όμως να μπορεί να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό για τη διαμονή της. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση της άδειας;

Ναι, μπορείτε να εκδώσετε την άδεια γάμου, εφόσον η ενδιαφερόμενη έχει την απλή διαμονή της στο Δήμο σας και ο μέλλων σύζυγός της είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου σας. Η απλή διαμονή μπορεί να είναι και διαμονή σε ξενοδοχείο.

Μπορούμε να δεχτούμε αίτηση για έκδοση άδειας γάμου και στη συνέχεια να προβούμε στην τέλεση του γάμου Αλβανού υπηκόου κατόχου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής;

Εάν η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία αναφέρεστε επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, τότε ναι.
Σε κάθε περίπτωση, για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση άδειας γάμου για αλλοδαπούς υπηκόους που ζουν μόνιμα σε κάποια χώρα του εξωτερικού και επισκέπτονται τη χώρα για τουρισμό;

Δύο αλλοδαποί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό, έρχονται ως τουρίστες στην Ελλάδα και επιθυμούν να τελέσουν το γάμο τους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγκυρη, κατά το δίκαιο της χώρας τους, άδεια γάμου.
Εσείς δεν εκδίδετε άδεια γάμου, απλώς τελείτε το γάμο.

Αλλοδαπή από Λευκορωσία έχει εισέλθει στην Ε.Ε. μέσω Λιθουανίας και σήμερα βρίσκεται στην Ελλάδα με VISA Λιθουανίας. Μπορούμε να της εκδώσουμε άδεια για να τελέσει πολιτικό γάμο στην Ελλάδα;

Για ζητήματα μετανάστευσης και νομιμότητας της διαμονής στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων, μπορούν να σας πληροφορήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι Διευθύνσεις Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
Σχετικό, επίσης, είναι το με αρ. πρωτ. 9682/17.04.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων», το οποίο είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).

Άδεια γάμου Έλληνα με γυναίκα από Λευκορωσία. Εκδίδουμε άδεια γάμου και στην σύζυγο ή η βεβαίωση που μας προσκόμισε «ότι είναι άγαμη και μπορεί να συνάψει άλλο γάμο» επέχει θέση άδειας γάμου;

Εκδίδεται άδεια και για την αλλοδαπή, εφόσον ο μέλλων σύζυγός της είναι κάτοικος του Δήμου σας και εφόσον έχει τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος.

Για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου, ένα από τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για ομογενή ή αλλογενή που έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας, μπορεί να αντικατασταθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης με πιστοποιητικό εγγραφής στα ελληνικά δημοτολόγια;

To απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντα την έκδοση άδειας γάμου, απαιτείται ως δικαιολογητικό προκειμένου να πιστοποιηθεί η ημεροχρονολογία γέννησής του (ημερομηνία και έτος γέννησης).
Για όσα πρόσωπα δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναγράφονται στην ταυτότητα του αιτούντα, υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο του οικείου δήμου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία και το έτος γέννησης.

Στην Υπηρεσία μας απευθύνθηκε αίτημα για τέλεση πολιτικού γάμου από υπήκοο Βουλγαρίας. Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, εκτός του δελτίου ταυτότητας, το οποίο έχει λήξει από 23.9.2013. Μας επέδειξε ως εναλλακτική λύση το δίπλωμά του, το οποίο είναι εν ισχύ. Μπορούμε να τελέσουμε το γάμο;

Αφού είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να τελέσει γάμο με ταυτότητα που έχει λατινικούς χαρακτήρες.

Υπήκοος Κένυας καταθέτει στο Δήμο μας αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου. Αντί για την βεβαίωση του προξενείου του στην Ελλάδα, προσκομίζει πιστοποιητικό περί μη κωλύματος για τέλεση γάμου (όπου δεν αναφέρεται ο βαθμός γάμου) εκδιδόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας, πρωτότυπο και μεταφρασμένο από έλληνα δικηγόρο. Το εν λόγω έγγραφο αλλά και το πιστοποιητικό γέννησης που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος δεν φέρουν επικύρωση από την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα ούτε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μπορούν να γίνουν δεκτά;

Αφού δεν έχουν επικύρωση από το ελληνικό προξενείο/πρεσβεία στην Κένυα ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν νομιμοποιείστε να τα παραλάβετε.

Παρακαλώ να μας απαντήσετε εάν μπορούμε να εκδώσουμε άδεια πολιτικού γάμου σε υπήκοο Γεωργίας με δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο έχει ημερομηνία λήξης

Εφόσον έχει νόμιμη διαμονή στη χώρα, νομιμοποιείστε να εκδώσετε άδεια γάμου.
Για την έκδοση άδειας γάμου σε αιτούντες άσυλο (καθεστώς διεθνούς προστασίας) σχετικό είναι το με αρ. πρωτ. Φ.131360/9477/2012 έγγραφο, με το οποίο η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει σχετικά το Δήμο σας και το οποίο θα βρείτε αναρτημένο στο σύνδεσμο «Χρήσιμα Έγγραφα» της κατηγορίας «Έκδοση Άδειας Γάμου» (banner «Αστική & Δημοτική Κατάσταση», ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών)

Σχετικά: Διαδικασία και δικαιολογητικά για την τέλεση Πολιτικού Γάμου