Πρόσληψη 200 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Πρόσληψη 200 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Διαγωνισμός πρόσληψης εκατόν πενήντα (150) ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό και διαγωνισμός πρόσληψης πενήντα (50) ΟΒΑ στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)

1. Προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και πενήντα (50) θέσεις ΟΒΑ στις Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, για ανακατάταξη-επανακατάταξη για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και με δυνατότητα εφάπαξ παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15 Σεπτεμβρίου 2020.

 
 

3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

4. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται:

α. Από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν.

β. Από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους). Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι έφεδροι μπορούν να εκτυπώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των παρακάτω υπερσυνδέσμων, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ