Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών

Αριθμ. 4534 – ΦΕΚ Τεύχος Β 170/30.01.2019

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2019
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Συγκροτούμε:

Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2019, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου του Νικολάου Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.

2. Γεώργιο Τσιμέκα του Βασιλείου Σύμβουλο της Επικρατείας.

3. Σταματική Μιχαλέτου του Δημητρίου Αρεοπαγίτη.

4. Ευαγγελία Σεραφή του Γεωργίου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. α) Δημήτριο Τσικρικά του Αθανασίου. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) Καλλιόπη Μακρίδου του Θωμά.

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. α) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου.

β) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Σταύρου Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. α) Παρασκευή Μπραΐμη του Περικλή.

β) Μαργαρίτα Γκορτζολίδου του Δημητρίου Συμβούλους της Επικρατείας.

2. α) Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου.

β) Αβροκόμη Θούα του Σπυρίδωνα Αρεοπαγίτες.

3. α) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου.

β) Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. α) Αδάμ Παπαδαμάκη του Χρήστου.

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

β) Γαρυφαλιά Αθανασίου του Ιωάννη.

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου.

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

δ) Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα.

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5. α) Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου, Δικηγόρο Αθηνών.

β) Μαρίνα Αθύρου του Νικολάου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

γ) Αδαμαντία Μαργέτη-Κατσαούνη του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών.

δ) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ

1. Γεώργιο Ορφανίδη του Τσαμπίκου.

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών, Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1. α) Γεώργιο Γεραπετρίτη του Βασιλείου.

β) Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη.

Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. α) Ανδρέα Μήτσαινα του Χαραλάμπους Δικηγόρο Αθηνών.

β) Στυλιανό Στυλιανού του Πέτρου Δικηγόρο Πειραιά, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.