Συντάξεις. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών

Συντάξεις. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών για τους ασφαλισμένους των φορέων του Υπουργείου Εργασίας (εκτός της Τράπεζας Ελλάδος), ως προς το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης