Σεισμόπληκτοι Κεφαλληνίας. Πιστωτικές διευκολύνσεις

Αριθ. οικ. 986 /Α325 – ΦΕΚ Β 257 – 07.02.2014

Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.