Θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για χειμώνα 2015-2016

Θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για χειμώνα

Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015- 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2015 ΠΡΟΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015- 2016»

Για την υποβολή αιτήσεων χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από τις 18/12/2015 και ώρα 10:00 (ΠΡΩΙΝΗ)