Τι αλλάζει στη γνωστοποίηση γάμου με δημοσίευση σε εφημερίδα

Τι αλλάζει στη γνωστοποίηση γάμου με δημοσίευση σε εφημερίδα

Προσοχή! Η διάταξη αυτή δεν ψηφίστηκε, δεν υπάρχει στο νόμο 4689/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 103/27.05.2020 και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

 

 

Αλλαγή στη γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου με δημοσίευση σε εφημερίδα

Τροποποίηση του άρθρου 1369 του Αστικού Κώδικα σχετικά με τη γνωστοποίηση, στο ευρύ κοινό, μελλοντικού γάμου με δημοσίευση σε εφημερίδα

Συγκεκριμένα με διάταξη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, τροποποιείται το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα και διευκολύνονται οι μελλόνυμφοι, καθόσον μπορούν πλέον να δημοσιεύουν τη γνωστοποίηση του γάμου τους σε κάθε εφημερίδα του τόπου κατοικίας τους.

  

Η υποχρέωση αυτή των μελλονύμφων αφορά σε μεγάλες πόλεις, που σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο Βόλος, τα Χανιά, η Καλαμάτα, η Καβάλα, οι Σέρρες, η Μυτιλήνη, η Δράμα, η Χίος και το Ηράκλειο Κρήτης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει και για τους πολιτικούς γάμους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 391/1982 (Α’73), το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 1369 ΑΚ

Αναλυτικά το προτεινόμενο άρθρο του παραπάνω σχεδίου νόμου αναφέρει:

Άρθρο 69
Γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου

Η παρ. 2 του άρθρου 1369 ΑΚ αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε εφημερίδα του τόπου της κατοικίας.»

Σχετικά: Πολιτικός Γάμος. Αλλαγή σχετικά με την ημέρα και τον χώρο τελετής