ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΛΚΕ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες