Βουλευτικές εκλογές 2019. Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής

Βουλευτικές εκλογές 2019. Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής

Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Βουλευτικών Εκλογών έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 14135 – ΦΕΚ Τεύχος Β 672/28.02.2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄146) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄89).

2. Το γεγονός ότι το έτος 2019 λήγει η βουλευτική περίοδος και ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου διμήνου και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή, καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν εκπροσωπείται στη Βουλή.

3. Το γεγονός ότι η Διακομματική Επιτροπή συγκροτείται εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2019.

4. Τις προτάσεις των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις οποίες ορίστηκαν οι εκπρόσωποί τους που θα μετέχουν στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε τη Διακομματική Επιτροπή Βουλευτικών Εκλογών έτους 2019, η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των παρακάτω κομμάτων, ως ακολούθως:

Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, κ. Άγγελος Γκόγκογλου

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης

3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, κ. Ηλίας Κασιδιάρης

4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ), κ. Νίκος Σαλαγιάννης

5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Γιάννης Γκιόκας

6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, κ. Αλέξανδρος Κατσαντώνης

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, κ. Ηλίας Γιολδασέας

8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ κ. Μάριος Γεωργιάδης

9. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, κ. Νίκος Σαλαγιάννης
Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, κ. Δημήτρης Δαρειώτης

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος

3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, κ. Ηλίας Παναγιώταρος

4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ), κ. Παύλος Χρηστίδης

5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Βασίλης Δημόπουλος

6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, κα Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας

8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ κα Ελένη Μαρτσούκου

9. ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, κ. Παύλος Χρηστίδης

Στην Επιτροπή μετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Πρόεδρος αυτής.

Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Βουλευτικές εκλογές 2019. Οι βουλευτικές έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας