Υποχρέωση στρατευσίμων 2022 για συμπλήρωση στοιχείων

Ποιοι στρατεύσιμοι 2022 έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης πληροφοριακών στοιχείων και ποια είναι η προθεσμία

 

1. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2022 Δ’ ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2022) στο Πολεμικό Ναυτικόυποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο http://www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/thiteia-sto-pn/plirofories-prin-tin-katataksi.html από 1 Μαΐου έως και 30 Οκτωβρίου 2022.

2. Εφόσον είσθε υπόχρεος για κατάταξη με την 2022 Ε’ ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2022) στην Πολεμική Αεροπορίαυποχρεούσθε να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο https://esso.haf.gr από 1 Μαΐου έως και 30 Αυγούστου 2022.