Ζητήματα που προκύπτουν στη μείωση ενοικίου εργαζομένων

Ζητήματα που προκύπτουν στη μείωση ενοικίου εργαζομένων

Μείωση του μισθώματος κύριας κατοικίας σε εργαζομένους με αναστολή σύμβασης εργασίας

Λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσια επιστολή εργαζόμενου που βρίσκεται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, σχετικά με το θέμα της μείωσης ενοικίου κύριας κατοικίας.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Το παρόν αφορά το ζήτημα της μείωσης του μισθώματος κύριας κατοικίας σε εργαζομένους σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωναϊό και βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης.

Έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα τα οποία θα παραθέσω παρακάτω και χρήζουν άμεσης διευθέτησης.

Για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης θα κάνω μια σύντομη αναδρομή στα μέχρι στιγμής μέτρα που αφορούν την μείωση των ενοικίων κύριας κατοικίας.

Στα μέσα του Μαρτίου και στην αρχή των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας οι επιχειρήσεις χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες:

  • Επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής
  • Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα επλήγη από την πανδημία

Αρχικά, η μείωση του μισθώματος κύριας κατοικίας στο 60% αφορούσε μόνο τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Ως εκ τούτου, μόνο σε αυτούς δινόταν η δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας supportemployees.services.gov.gr να δηλώσουν ότι «μισθώνουν κύρια κατοικία» και να προβούν σε δήλωση στοιχείων εκμισθωτή (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κλπ).

Στους λοιπούς εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή (εργαζόμενους σε πληττόμενη επιχείρηση δηλαδή) το πεδίο αυτό δεν ήταν διαθέσιμο προς συμπλήρωση.

Σε δεύτερο χρόνο ανακοινώθηκε ότι το μέτρο αυτό διευρύνεται και για τους εργαζομένους σε πληττόμενες επιχειρήσεις που οι συμβάσεις τους είχαν ανασταλεί και ήταν πλέον δικαιούχοι μείωσης ενοικίου κύριας κατοικίας μόνο για το μήνα Απρίλιο, κάτι που αποτυπώθηκε και σε ΠΝΠ.

Όμως, μέχρι τώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης στην πλατφόρμα ούτως ώστε να μπορούν να προστεθούν τα στοιχεία των εκμισθωτών της κύριας κατοικίας.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σε ρήξη τους ιδιοκτήτες των ακινήτων με πολλούς ενοικιαστές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Οι μεν ιδιοκτήτες θεωρούν ότι για να είναι ο ενοικιαστής δικαιούχος της μείωσης του ενοικίου, θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται στη δήλωση που έκαναν οι τελευταίοι στην πλατφόρμα (στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία εκμισθωτή) – οι δε ενοικιαστές δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τροποποιητικές δηλώσεις και να συμπληρώσουν το πεδίο «μισθώνω κύρια κατοικία» με τα στοιχεία του εκμισθωτή.

Πέραν τούτου, ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Οικονομικών ότι η μείωση του ενοικίου θα συνεχιστεί για το μήνα Μάιο για όλους τους εργαζόμενους που παραμένουν σε αναστολή. Η ρύθμιση όμως αυτή δεν αναφέρθηκε πουθενά στην ΠΝΠ που ακολούθησε καθιστώντας αυτό το μέτρο πρακτικά μη ισχύον.

Θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαριστούν τα ανωτέρω θέματα ούτως ώστε να μην συνεχίσει να υπάρχει ένταση μεταξύ ενοικιαστών και εκμισθωτών, να μπορούν οι εργαζόμενοι σε αναστολή να αξιώσουν τη μείωση των ενοικίων χωρίς προβλήματα και οι ιδιοκτήτες να συμπεριληφθούν στα όποια μέτρα ελάφρυνσής τους προκύψουν.

Συγκεκριμένα, χρήζουν άμεσης απάντησης τα ακόλουθα ερωτήματα:

Θα ανοίξει η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις ή θα προβλεφθεί άλλος τρόπος διασταύρωσης των στοιχείων?
Θα νομοθετηθεί η θέσπιση του μέτρου της μείωσης των ενοικίων κύριας κατοικίας για το μήνα Μάιο ούτως ώστε να καταστεί νόμιμη και εφαρμόσιμη η μείωση και αν ναι ποια θα είναι η διαδικασία?

Δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται οι ενοικιαστές αντιμέτωποι με τους ιδιοκτήτες για αυτό το θέμα.

Και βέβαια δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Οικονομικών να ανακοινώνει μέτρα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ΠΝΠ που ακολουθεί μετά την ανακοίνωση (όπως η μείωση του ενοικίου και για το μήνα Μάιο).

Παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή.

Ανδρέας Θεοδώρου

(εργαζόμενος πληττόμενης επιχείρησης που βρίσκεται σε αναστολή – ενοικιαστής)»